انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل انجین کوین به بیت کوین با بهترین نرخ

پرداخت با
ENJ
دریافت به
BTC
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال BEP20: 0.000005 BTC
BTC: 0.00057 BTC
ERC20: 0.00046 BTC
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور انجین کوین را به بیت کوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت انجین کوین (ENJ) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت بیت کوین (BTC) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.