انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل استلار به اوما با بهترین نرخ

پرداخت با
XLM
دریافت به
UMA
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.39 UMA
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور استلار را به اوما تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت استلار (XLM) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اوما (UMA) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.