انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل استلار به استراتیس با بهترین نرخ

پرداخت با
XLM
دریافت به
STRAX
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.1 STRAX
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور استلار را به استراتیس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت استلار (XLM) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت استراتیس (STRAX) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.