انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل اتریوم کلاسیک به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
ETC
دریافت به
YFI
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00015 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور اتریوم کلاسیک را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت اتریوم کلاسیک (ETC) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.