انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل آی او تا به دوژکوین با بهترین نرخ

پرداخت با
IOTA
دریافت به
DOGE
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 50 DOGE
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور آی او تا را به دوژکوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت آی او تا (IOTA) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت دوژکوین (DOGE) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.