انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل آرک به آوه با بهترین نرخ

پرداخت با
ARK
دریافت به
LEND
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 6.77 LEND
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور آرک را به آوه تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت آرک (ARK) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت آوه (LEND) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.