کوانتوم (QTUM) چیست؟

کوانتوم QTUM ، تکنولوژی بلاک چین مستقر در سنگاپور می باشد که رابطی بین قرار دادهای هوشمند اتریوم بر روی بلاک چین بیت کوین با استفاده از Proof-of-stake برای تایید تراکنش ها شده. به این ترتیب، کوانتوم توانسته کاربرد قرار دادهای هوشمند برای کسب و کار ها و مصارف سازمانی امکان پذیر کند. همچنین این شبکه امکان افزودن ابزار ، تمپلیت ها، و دیگر قابلیت های Plug play and را کسب کار های بزرگ فراهم کند تا استفاده از قرار دهدهای هوشمند ساده تر شود.

فونداسیون کوانتوم بلاک چین بیت کوین می باشد وایده اصلی این ارز آسان کردن استفاده از قرار دادهای هوشمند با ایمنی بیشتر و قابل استفاده بودن بر روی شبکه اتریوم و بیت کوین بوده است . تیم توسعه دهنده کوانتوم لایه هایی را به شبکه بیت کوین اضافه کرده اند که با استفاده از آن ها می توانند قرار دادهای هوشمند اتریوم را بر روی شبکه بیت کوین تایید کنند.

تیم توسعه دهنده کوانتوم

تبدیل از کوانتوم
تبدیل به کوانتوم