چینلینک (Chainlink) چیست؟

اطلاعات بازار چینلینک (Chainlink)
چینلینک در گردش 350000000 LINK
حجم دلاری کل بازار $844089381
تغییر یک ساعت %7.13
تغییر 24 ساعت %-5.29
تغییر 7 روز %-21.41
رتبه بندی 16
تبدیل از چینلینک
تبدیل به چینلینک