ویوز (Waves) چیست؟

اطلاعات بازار ویوز (Waves)
ویوز در گردش 100000000 WAVES
حجم دلاری کل بازار $146817239
تغییر یک ساعت %-0.07
تغییر 24 ساعت %1.47
تغییر 7 روز %-7.55
رتبه بندی 48
تبدیل از ویوز
تبدیل به ویوز