ویوز (Waves) چیست؟

اطلاعات بازار ویوز (Waves)
ویوز در گردش 100000000 WAVES
حجم دلاری کل بازار $242861489
تغییر یک ساعت %0.1
تغییر 24 ساعت %1.94
تغییر 7 روز %-0.64
رتبه بندی 37
تبدیل از ویوز
تبدیل به ویوز