ووچر پرفکت مانی (PerfectMoney Voucher) چیست؟

ووچر پرفکت مانی چیست؟

ووچر پرفکت مانی یا e-Voucher در حقیقت نوعی کارت شارژ پرفکت مانی است که به مبلغ مشخصی اعتبار داشته و پس از پایان اعتبار، دیگر قابلیت شارژ مجدد را ندارد. این کارت های شارژ توسط دارندگان حساب پرفکت مانی قابل ایجاد هستند اما برای کسانی که حساب پرفکت مانی ندارند نیز قابلیت استفاده را دارند.

کاربرد ووچر پرفکت مانی تقریبا شبیه به چک های بانکی الکترونیکی است که کاربردهایی مثل واریز به حساب یا برداشت از حساب دارد. به این ترتیب اگر شما دارای حساب پرفکت مانی هستید و نمی توانید از طریق حساب بانکی خود اقدام به افزایش اعتبار حساب خود کنید، می توانید از ووچر پرفکت مانی برای این کار استفاده کنید. از طرف دیگر اگر قصد برداشت مقدار مشخصی از اعتبار حساب خود را دارید، می توانید این مقدار را با استفاده از ووچر پرفکت مانی از حساب خود برداشت کنید.

ووچر پرفکت مانی

ووچر پرفکت مانی به صورت یک کارت مجازی و الکترونیکی صادر می شود که حاوی چهار مشخصه اصلی می باشد:

  • e-Voucher# : شماره ووچر الکترونیکی که حاوی یک عدد ده رقمی است.
  • Activition code: شماره فعال سازی ووچر که حاوی یک عدد 16 رقمی است.
  • Amount: نشان دهنده مقدار اعتبار ووچر
  • Created on: نشان دهنده تاریخ ایجاد ووچر

در حقیقت استفاده از ووچر به جای واریز مستقیم به حساب، دارای مزیت های فراوانی از جمله سادگی و امنیت بیشتر می باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

یکی از مهمترین مزایایی که ووچر پرفکت مانی دارد، این است که امکان انتقال به دیگران را دارد. ووچژر پرفکت مانی را تنها کسانی که دارای حساب پرفکت مانی هستند می توانند بسازند، اما پس از ایجاد، هر کسی می تواند آن را خرج کند؛ حتی کسانی که دارای حساب پرفکت مانی نباشند.

به عنوان مثال شما در حساب پرفکت مانی خود، یک ووچر 10 دلاری پرفکت مانی ایجاد می کنید و سپس آن را در اختیار دوست خود قرار می دهید. حال دوست شما می تواند با استفاده از این ووچر، حتی اگر حساب پرفکت مانی نداشته باشد، اقدام به خرید نموده و یا آن را در اختیار دیگران قرار دهد.

تبدیل از ووچر پرفکت مانی
تبدیل به ووچر پرفکت مانی