ورج (Verge) چیست؟

اطلاعات بازار ورج (Verge)
ورج در گردش 15775679519 XVG
حجم دلاری کل بازار $146058060
تغییر یک ساعت %0.19
تغییر 24 ساعت %2.67
تغییر 7 روز %1.01
رتبه بندی 61
تبدیل از ورج
تبدیل به ورج