ورج (Verge) چیست؟

اطلاعات بازار ورج (Verge)
ورج در گردش 15833081609 XVG
حجم دلاری کل بازار $97415519
تغییر یک ساعت %-0.11
تغییر 24 ساعت %4.99
تغییر 7 روز %-9.0
رتبه بندی 73
تبدیل از ورج
تبدیل به ورج