هوریزن (Horizen) چیست؟

اطلاعات بازار هوریزن (Horizen)
هوریزن در گردش 6903825 ZEN
حجم دلاری کل بازار $43305623
تغییر یک ساعت %2.3
تغییر 24 ساعت %-6.77
تغییر 7 روز %-30.52
رتبه بندی 108
تبدیل از هوریزن
تبدیل به هوریزن