زیرو اکس (0x) چیست؟

اطلاعات بازار زیرو اکس (0x)
زیرو اکس در گردش 598145091 ZRX
حجم دلاری کل بازار $139032742
تغییر یک ساعت %4.75
تغییر 24 ساعت %-3.6
تغییر 7 روز %-16.12
رتبه بندی 49
تبدیل از زیرو اکس
تبدیل به زیرو اکس