اومیسه گو (OmiseGO) چیست؟

اطلاعات بازار اومیسه گو (OmiseGO)
اومیسه گو در گردش 140245398 OMG
حجم دلاری کل بازار $112032117
تغییر یک ساعت %0.43
تغییر 24 ساعت %-5.31
تغییر 7 روز %16.63
رتبه بندی 46
تبدیل از اومیسه گو
تبدیل به اومیسه گو