اومیسه گو (OmiseGO) چیست؟

اطلاعات بازار اومیسه گو (OmiseGO)
اومیسه گو در گردش 140245398 OMG
حجم دلاری کل بازار $152467362
تغییر یک ساعت %1.34
تغییر 24 ساعت %-3.99
تغییر 7 روز %-14.43
رتبه بندی 46
تبدیل از اومیسه گو
تبدیل به اومیسه گو