استیم (Steem) چیست؟

اطلاعات بازار استیم (Steem)
استیم در گردش 317310845 STEEM
حجم دلاری کل بازار $131440867
تغییر یک ساعت %-0.12
تغییر 24 ساعت %0.42
تغییر 7 روز %-2.47
رتبه بندی 66
تبدیل از استیم
تبدیل به استیم