استراتیس (Stratis) چیست؟

اطلاعات بازار استراتیس (Stratis)
استراتیس در گردش 99373893 STRAT
حجم دلاری کل بازار $97394553
تغییر یک ساعت %0.39
تغییر 24 ساعت %1.63
تغییر 7 روز %2.47
رتبه بندی 80
تبدیل از استراتیس
تبدیل به استراتیس