آی او تا (IOTA) چیست؟

اطلاعات بازار آی او تا (IOTA)
آی او تا در گردش 2779530283 IOTA
حجم دلاری کل بازار $1213395657
تغییر یک ساعت %0.08
تغییر 24 ساعت %1.22
تغییر 7 روز %0.01
رتبه بندی 17
تبدیل از آی او تا
تبدیل به آی او تا