آی او تا (IOTA) چیست؟

اطلاعات بازار آی او تا (IOTA)
آی او تا در گردش 2779530283 IOTA
حجم دلاری کل بازار $905266316
تغییر یک ساعت %0.17
تغییر 24 ساعت %8.09
تغییر 7 روز %-5.78
رتبه بندی 18
تبدیل از آی او تا
تبدیل به آی او تا